2011-12-08

Johan publiserar artikel på Energy Bulletin


Johan Landgren har nu fått artikeln When oil disruptions lead to crisis -Learning from the Arab oil embargoes 1967 and 1973-74  publicerad på Energy Bulletin. Energy Bulletin är ett internationellt forum för energi, Peak Oil och ekonomi mm. Artikeln utgår från Johans Masteruppsats, försvarad i våras vid institutionen för Freds och konfliktforskning, Uppsala Universitet.

Uppsatsen med samma titel som artikeln ovan, undersöker det arabiska oljeembargot 1967 mot USA och det arabiska oljeembargot 1973-74 mot USA och varför det 1967 inte ledde till kris men ledde till kris 1973-74.
Uppsatsen och artikeln undersöker framförallt två faktorer som kan bidra till att förklara varför oljeavbrott kan leda till kris. (1) Graden av sårbarhet för ett oljeavbrott och (2) OAPEC:s (den arabiska staterna inom OPEC) kontroll över oljemarknaden.

Mycket litet av den värld vi idag lever i har förändrats i sina fundament mot 1970-talets värld. Därför är det av högsta vikt att ha med sig erfarenheterna från 70-talets olje och energikris om vi ska kunna hantera och förbereda oss för energikriser idag och i framtiden.

Förhoppningsvis kan uppsatsen bidra till ökad förståelse av vårt oljeberoende och hur det kan leda till energikriser och hur vi kan förbereda oss för en framtid av dyr olja.

Resultaten i artikeln och uppsatsen bör även vara av yttersta intresse för nationella energiplanerare i USA, Sverige och andra länder, särskilt med tanke på det nära förestående Peak Oil.

För mer info, läs gärna artikeln och uppsatsen ovan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.