2012-02-15

3 vetenskapliga artiklar på en månad: Peak Oil bryter barriärer

 Global efterfrågan och utbud av råolja (crude), biogas, flytande naturgas och övrigt , 2010-2030. Från BP Energy Outlook 2012

Gail Tverberg och bloggen Our Finite World uppmärksammar oss på att 3 vetenskapliga artiklar  (peer-reviewed) publicerats om Peak Oil endast den senaste månaden. Blogg-grannen Cornucopia skrev nyligen ett inlägg om en av dessa: att den välrenommerade tidskriften Nature publicerat en vetenskaplig artikel om Peak Oil.

Men nu har alltså även den vetenskapliga tidskriften Science med artikeln Technology Is Turning U.S. Oil Around But Not the World’s och den vetnskapliga tidskriften Energy med artikeln Oil supply limits and the continued financial crisis (skriven av Gail Tverberg själv), skrivit artiklar om Peak Oil.

I artikeln av Nature skriver författarna bl a att höga oljepriser sätter stor press på familjers ekonomier och att 2008 års kredit knall inte var det enda som ledde till den efterföljande recessionen, oljeprisknallen var även den en viktig orsak. Detta är något bl a Jeff Rubin var tidigt ute med (se gärna tidigare  inlägg med Jeff När ekonomin krymper & Jeff Rubin: En mindre men hållbarare Värld).


Science-artikeln (graf ovan) sammanfattas med:

“Under minst 20 år, har olje “peakists” varnat för en förestående maximal produktionsnivå för världens oljeproduktion. Daniel Yergin, ordförande i IHS Cambridge Energy Research Associates menar att så inte är fallet. Istället hävdar Yergin att  teknisk innovation som drivs av högre priser kommer att göra det möjligt att utvinna “tight olja” från North Dakota,  Kanadensisk oljesand och göra offshore fyndigheter tillgängliga och lönsamma. Att öppningen av nya, rikliga källor kommer att hjälpa skjuta upp den mycket fruktade toppen tills “kanske någon gång runt mitten av århundradet”. Detta skriver Yergin i sin senaste bok, The Quest. Mindre optimistiska analytiker är dock fortfarande inte  övertygade. Många tror att det (nya oljefynd etc) knappt kommer att kompensera minskad produktion från åldrande fält. Eftersom svårare betyder långsammare (produktionstakt) förblir Yergins tidpunkt för toppen “mitten av århundradet” tvivelaktigt för många analytiker.”

I Gail:s artikel i Energy skriver hon i sin sammanfattning följande:

“Sedan 2005 har (1) världens oljetillgångar inte ökat och (2) världen har genomgått sin värsta ekonomiska kris sedan depressionen. I denna artikel framförs logiska argument och läggs direkta bevis fram som tyder på att en minskning av oljeförsörjningen kan väntas minska möjligheten för ekonomier att använda skulden som hävstångseffekt. Den förväntade effekten av reducerad oljeförsörjning i kombination med minskat inflytande liknar den faktiska effekten av 2008-2009 recessionen i OECD-länderna. Om världens oljeförsörjning fortsätter att befinna sig på en platå,finnas det en betydande möjlighet att oljeförbrukningen i OECD-länderna kommer att fortsätta att minska, eftersom tillväxtmarknader konsumerar en större andel av den totala olja som finns tillgänglig. Om detta skulle hända, baserat på dessa resultat, kan vi förvänta oss en fortsatt finansiell kris liknande lågkonjunkturen 2008-2009,  inklusive ökade betalningsinställelser…”.


Här är optimistiska BP:s framtidsprognos för utbudet av olja och gas från Mellanöstern, fram till 2030. Från BP Energy Outlook 2012

Peak Oil har en lång väg att gå innan fenomenet blir allmänt känt och vettiga diskussioner om dess konsekvenser diskuteras på allvar men Peak Oil-rörelsen tycks vara på väg att bryta barriärer av okunskap och motstånd som tidigare var ogenomträngliga. Tåget mot hållbarheten rullar sakta men bestämt vidare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.