2012-02-14

Dagens rubriker 14/2

“Hushållens vilja att låna avgör”! Bostadsbyggande och inflyttning har mycket mindre effekt på bostadspriserna än många tror. Hushållens benägenhet att belåna sig samt räntenivån är de två helt avgörande drivkrafterna.
– När kredittillväxten hos hushållen påtagligt dämpas, som vi ser nu, får vi en motsvarande effekt på bostadspriserna.  Säger Sandro Scocco tidigare chefsekonom för Lo i en intervju i Svd. Svenska Dagbladet, 14-02–2012, av Joel Dahlberg

Grekland är bankrutt och bör lämna euron

Jonas Sjöstedt anser att Grekland bör lämna Euron och att EU endast skjuter problemen framför sig för att rädda bankerna. Di.se, 14-02-2012

Oro för svensk obalans

EU-kommissionen väntas i dag lägga fram en rapport om faktorer i tolv EU-länder som inger oro vad gäller den ekonomiska utvecklingen, enligt The Financial Times. Sverige är ett av länderna. Svenska Dagbladet, 14-02-2012

Spansk by återgår till pesetas 

Di.se, 14-02-2012

Globalt självmord vi kan inte föda 10 miljarder

MarketWatch, 14-02-2012, Paul B. Farrell

Obamas $3,8 triljoners budget för 2013 möter motstånd

Reuters, 14-02-2012

EU vill straffa Spanien för förseningar med nedskärningar

Reuters, 14-02-2012

Japans centralbank ökar stimulanser

Bloomberg, 14-02-2012

Höjda bränslepriser slår hårt mot transporter

E24, 14-02-2012, Emmylou Tuvhag

SEB spår mager tillväxt i år

E24, 14-02-2012

SEB Nordic Outlook

SEB släppte idag sin nya Nordic Outlook (PDF, som vanligt läsvärd. Tack till Cornucopia där vi saxat länken till rapporten från) SEB skriver ner tillväxtutsikterna för Sverige till 0.5% i år och 1.7% 2013.

Obama revives green agenda with push to end oil industry tax breaks

Suzanne Goldenberg, The Guardian, 13 Feb 2012

EU must deliver investment grade green policy: HSBC

Barbara Lewis, Reuters, 13 Feb 2012

Is there really so much shale gas in the ground?

Chris Nelder, Foreign Policy, 13 Feb 2012

End energy profiteering: The rich get richer, the poor get colder

Simon Read, The Independent, 10 Feb 2012

China to Increase Domestic Diesel, Gasoline Prices First Time in 10 Months

Bloomberg, 08 Feb 2012

KPMG refuses to release controversial green energy report

Jessica Shankleman, Business Green, 07 Feb 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.