2012-02-05

Samsø: Den hållbara idyllen?


Tyska Deutsche Welle gjorde reportaget ovan 2009 på den lilla ön Samsø i norra delen av Danmark i samband med klimatmötet i Köpenhamn.  Ön med sina ca 4000 invånare tycks ha mycket att lära ut när det gäller hållbarhet och energiförsörjning med tanke på hur många journalister från alla världens hörn som kommit för att intervjua öborna och lära sig om hur öns olika “hållbara energi-projekt” fungerar.

De tre största samhällena på ön värms upp av 2 halmeldade fjärrvärmeverk och ett tredje fliseldat fjärrvärmeverk som kombineras med solfångare. Det växer gott om halmstrå på ön och dessa levereras till fjärrvärmeverken av lokala bönder. På de halmeldade fjärrvärmeverken bränns  halmstrån som hettar upp vatten som sedan värmer upp de flesta hushållen på Samsø.

Elförsörjningen sköts till 100% av öns vindkraftverk och överskottet sänds till fastlandet.

När det gäller färjorna till ön och transporterna på ön i form av bussar och bilar är man dock i allt väsentligt beroende av fossila bränslen. Men även här finns det intressanta undantag. Bonden Erik Koch Andersen odlar raps på 4 hektars yta . Rapsfrön pressas till rapsolja som kan driva traktorn och bilen och ja även vara ett tillskott till salladsdressingen!

Andersen har byggt om sin gamla Passat med hjälp av en smed och utrustat den med ett filter och en förvärmare för att motverka  att oljan tjocknar vid kyla. Traktorn har två tankar, en med diesel som den startas med och en rapsoljetank som kopplas in när temperaturen stigit. Ska inte vara några konstigheter att bygga om bilen och traktorn, enligt Andersen. Andersen har dessutom odlat ekologiskt i 25 år.

Med avseende på Peak Oil är naturligtvis Samsø fortfarande sårbart. Matförsörjningen är fortfarande otillräcklig för att försörja hela öns befolkning och måste fortfarande importeras och transporteras till ön med hjälp av fossilt bränsle.  Samsø har dock visat att mycket går att göra för att minska det fossila energiberoendet och att det går att skapa en hållbar energiförsörjning lokalt om man arbetar efter de lokala förutsättningarna.

Samsø må ha ovanligt goda vindförutsättningar, ha gott om halmstrån och vara en liten befolkning men en HELT avgörande förutsättning för hållbarhet som Samsø illustrerar väl, är dock SAMARBETE.  Vad Samsø lyckats med är att ena människor med olika ideologiska uppfattningar, olika företagare som ser ekonomin i satsningen osv och att få dessa människor att hoppa på samma tåg: destination “så fossilt oberoende som möjligt”!

För mer info om Peak Oil se t ex tidigare inläggen:
Föredetta CIA-chef & Försvarsminister om Peak Oil
Heinberg förklarar varför tillväxten kommer upphöra
När ekonomin krymper
Vad är ett stort OLJEFYND?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.